Seznam

Téma:Vidění pro autnomní řízení vozidel
Vedoucí:Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Tato práce bude součástí série aplikačních projektů interactIVe, UP-Drive a následných, ve kterém se ve spolupráci s velkým světovým koncernem výrobců automobilů podílíme na vývoji algoritmů vidění pro autonomní vozidla a pro asistenční systémy řízení. Zabýváme se automatickou geometrickou kalibrací senzorů za jízdy (LiDARů, kamer, radarů), přesným detailním geometrickým mapováním rozsáhlých scén pro úlohy SLAM, segmentací scény na pohybující se objekty, rozpoznáváním účastníků provozu, jejich úmyslu a predikcí jejich chování.

Zájemce bude součástí výzkumného týmu, ve kterém se pracuje s metodami 3D počítačového vidění, digitálního zpracování obrazu, sledování pohybu (tracking), odhadování vlastního pohybu z videosekvence a rozpoznávání objektů. Zájemce bude do projektu zapojen na základě svých schopností a preferencí tak, aby přispěl k řešení některého aktuálně řešeného problému.

Je vhodné se předem dotázat na aktuální nabídku zpřesněných témat na sara@cmp.felk.cvut.cz.
Pokyny:Bude upřesněno při zadání.
Realizace:bude upřesněno při výběru konkrétního tématu
Vypsáno dne:14.05.2019