Seznam

Téma:Fuzzy metody v bezkontaktním systému člověk-stroj
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Popis:Využití fuzzy metod pro zpracování dlouhodobých objektivních (biologických) dat v kombinaci se subjektivními (dotazníkovími) daty. Bezkontaktní měření zde znamená nepoužítí nalepovacích elektrod, nikoliv zamezení přímeho dotyku s měřícím senzorem. Pro získání biologických dat budou použity nejnovější měřící technologie. Výsledkem práce bude aplikace využitelná pro klasifikace stavů člověka.
Pokyny:1.Seznamte se s fuzzy teorií.
2.Navrhněte fuzzy klasifikátor.
3.Otestujte jeho funkci na základě dodaných naměřených údajů.
Literatura:Dodá vedoucí práce
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:12.03.2007