Seznam

Téma:Kognitivní multikamerový systém pro telepresenci a virtuální realitu.
Vedoucí:Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:multicam_logoV Centru strojového vnímání běží v současné době projekt vývoje multikamerového systému pro aplikace telepresence, inteligentního rozhraní člověk-stroj a virtuální reality. Systém skládající se z několika jedoduchých kamer a jednoho či více počítačů se bude snažit "porozumět" dění ve scéně a poskytne výstup dle dané aplikace.

V rámci projektu nalezne prostor několik diplomových prací. Prakticky orientované práce budou vypsány pro vývoj software pro synchronizované snímání a vzájemnou komunikaci procesů. Teoreticky zajímavé práce budou rozvíjet sledování (tracking) a rozpoznávání dynamických událostí. Téma práce lze specifikovat dle zájmu studenta.

Projekt je dlouhodobý, zájemci o dlouhodobou spolupráci, například ve formě postgraduálního studia, jsou vřele vítáni. Hlavním předpokladem je zanícení pro řešení "těžkých" ale zajímavých problémů.

Domácí stránka projektu.

Zájemci mohou kontaktovat vedoucího projektu: svoboda@cmp.felk.cvut.cz
Vypsáno dne:03.01.2007