Seznam

Téma:Logický analyzátor pro vizualizaci výsledků multi-agentní simulace
Vedoucí:Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Zatímco multi-agentní simulace bežící v nelineárním čase dovoluje vytěžovat výpočetní kapacitu HW naplno, visualizace v reálném čase nemá díky nelinearitě času simulace valný smysl. Cílem semestrálního projektu je implementovat rozšíření existujícího logger agenta o schopnost vizualizovat sociální vazby mezi agenty, jejich spolupráci a její konfiguraci, závazky v této spolupráci a jejich plnění, apod. Výchozí platformou pro implementaci bude multi-agentní platforma JADE (Java Agent DEvelopment framework) anebo A-globe.
Vypsáno dne:05.02.2008