Seznam

Téma:Renegotiable Competitive Contract Net Protocol pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí
Vedoucí:Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Spolupráce v kompetitivních prostředích vyžaduje výchozí vyjednávací protokoly pokrývající celý životní cyklus této spolupráce. Flexibilní spolupráce navíc vyžaduje prostředky pro aktualizaci (rozšíření či zúžení) existujících závazků. Rozšiřte existující implementaci Competitive Contract Net Protocolu o převyjednávací fáze dle dodané specifikace a protokol otestujte na jednoduchém scénáři.
Vypsáno dne:05.02.2008