Seznam

Téma:Vyjednávací protokoly pro flexibilní spolupráci v kompetitivním prostředí
Vedoucí:Ing. Jiří Bíba , Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Spolupráce v kompetitivních prostředích vyžaduje výchozí vyjednávací protokoly pokrývající celý životní cyklus této spolupráce a umožňující flexibilitu této spolupráce. Seznamte se konceptem multi-agentních systémů, s koncepty spolupráce v kolaborativních a kompetitivních prostředích a mechanismy pro jejich ustanovení, koordinaci a modifikaci, implementujte flexibilní vyjednávací protokol umožňující ustanovení závazků, zrušení závazků, přeplánování a rekonfiguraci závazků i závěrečné zhodnocení jejich plnění s regulérním ukončením spolupráce. Navrhněte různé vyjednávací a obchodní strategie používající implementovaný protokol a proveďte jejich vzájemné zhodnocení.
Vypsáno dne:05.02.2008