Seznam

Téma:Fraktální metody analýzy
Vedoucí:Ing. Miroslav Burša Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Implementujte základní jednoduché algoritmy pro měření fraktálních vlastností signálu (box counting, ...). Ověřte na reálných biologických datech (HR, EEG, ...).
Implementace: Java (nebo dle dohody)
Vypracování: LaTeX
Vypsáno dne:29.11.2010