Seznam

Téma:Vizualizace metody ACO-DTree
Vedoucí:Ing. Miroslav Burša Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Metoda ACO-DTree je kombinací metody, inspirované mravenčími koloniemi, a evolučního algoritmu. Vytvořte vhodnou vizualizaci této metody. Implementujte základní uživatelské rozhraní. Na toto téma lze navázat BP/DP se zaměřením na metody zpracování biologických dat, inspirované přírodními procesy.
Implementace: Java + vtk.org
Vypsáno dne:29.11.2010