Seznam

Téma:Analýza pohybu kapaliny pomocí metod digitálního zpracování obrazu
Vedoucí:Ing. Martin Urban Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Dlouhodobý monitoring průtoků v říční i městské hydrologii je základní podmínkou úspěšného řízení a modelování procesů v přirozených či urbanizovaných povodích. Jedním ze základních nedostatků užívaných metod je problém přesného měření rychlosti proudící tekutiny. Cílem práce je návrh a ověření neinvazní metody měření průtoku založené na digitálním zpracování obrazu volné hladiny.
Pokyny:1. Seznamte se se základními metodami analýzy pohybu v obraze.
2. Vytvořte stručný přehled dosud publikovaných prací v dané oblasti.
3. Navrhněte a otestujte algoritmus pro měření povrchové rychlosti kapaliny na základě sledování pohybu přirozených plavených částic.
Literatura:Sonka, Hlavac, Boyle. "Image Processing, Analysis and Machine Vision", Thomson, 2007 (3rd edition). Blake, Isard, "Active Contours : The Application of Techniques from Graphics, Vision, Control Theory and Statistics to Visual Tracking of Shapes in Motion", Springer, 1998.
Realizace:kód v matlabu, C, C++, ...
Vypsáno dne:20.09.2007