Seznam

Téma:Implementace evolučního algoritmu pro návrh logických obvodů
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:1) Naimplementujte v jazyce Java systém využívající evoluční algoritmus pro optimalizovaný návrh logických obvodů.
2) Experimentálně ověřte funkčnost systému.
3) Zhodnoťte možnosti a nevýhody navrženého systému.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:03.10.2007