Seznam

Téma:Spolahliva detekcia kontury pre rozpoznavanie a segmentaciu objektov
Vedoucí:Ing. Michal Perďoch Ph.D., Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Tvar je dolezitou vizualnou charakteristikou pre rozpoznavanie, segmentaciu objektov v obraze, resp. obecne pre porozumenie 3D struktury sceny. Vyuzitie informacii o tvare vsak vyzaduje spolahlivu metodu detekcie hranic objektov, co je samo o sebe zlozita uloha. Jednym z perspektivnych pristupov [1] je vyuzitie videa pre najdenie kontury objektu. V tejto metode je pre kazdy rozpoznavany objekt v dispozicii kratka sekvencia zachytavajuca pohyb kamery okolo objektu. Tato informacia je pouzita pre zvysenie spolahlivosti detekcie kontury objektu.
Pokyny:Prestudujte si pracu [1], implementujte detektor tvaru objektu a porovnajte vystup so standardnym hranovym detektorom. Pouzite standardnu metodu pre popis tvaru a experimentalne overte pouzitelnost metody pre rozpoznavanie objektov. Pre uspesne zvladnutie ulohy je potrebna znalost programovania v C,C++ a Matlabe.
Literatura:[1] http://www.ri.cmu.edu/pub_files/pub4/stein_andrew_2007_2/stein_andrew_2007_2.pdf
Realizace:Kod v matlabu s modulmi MEX
Vypsáno dne:30.10.2007