Seznam

Téma:HLA genetická příbuznost Čechů s ostatními národy
Vedoucí:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Cílem této práce je prozkoumat HLA genetickou příbuznost české populace vůči ostatním populacím. Jakou zdroj dat bude sloužit celosvětová databáze dárců krvetvorných buněk, která obsahuje téměř 12 milionů jedinců, z toho zhruba 50.000 z České republiky.
Pokyny:1. Nastudujte existující principy a postupy určování HLA genetické shody dvou jedinců (viz [1]).
2. Nastudujte metody mapování genetické příbuznosti populací (např. fylogenetické stromy).
3. Nastudujte vlastnosti celosvětové databáze dárců krvetvorných buněk [2].
4. Navrhněte a implementujte metodu pro HLA genetické porovnání populací. Tuto metodu aplikujte na porovnání české populace vůči ostatním populacím.
5. Pokuste se vysvětlit Vaše výsledky, např. na základě historických nebo geopolitických souvislostí.
Literatura:[1] D. Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně, diplomová práce, FEL ČVUT, 2007. [2] BMDW, www.bmdw.org
Vypsáno dne:07.01.2008