Seznam

Téma:Vizualizace grafů ve 3D
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Prozkoumejte možnosti rychlé vizualizace relačních struktur (grafů), případně navrhněte vlastní algoritmus pro určení polohy uzlů. Vizualizaci implementujte v Javě pomocí OpenGL (resp. Java3D). Výstupem by měl být vizualizační nástroj (knihovna) pro interaktivní zobrazování trojdimenzionálního modelu předložené relační struktury, který bude využitelný pro další práci laboratoře.
Literatura:dod
Realizace:Java kód a dokumentace
Vypsáno dne:18.01.2008