Seznam

Téma:Katalog modelů lidského těla
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Na základě dostupných internetových zdrojů vytvořte katalog 3D grafických modelů částí lidského těla (např. hlava, oči, ruka …) tak, aby je bylo možno využít v různých typech vlastních vytvářených aplikací. Jedná se zejména o možnost / schopnost načtení těchto modelů (prostřednictvím na internetu dostupných knihoven) a jejich zobrazení ve vlastní aplikaci (MS .NET C# a DirectX).
Vypsáno dne:22.01.2008