Seznam

Téma:N-planes - Využití metody n-těles v řízení letového provozu
Vedoucí:Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:V řízení letového provozu je prvořadým požadavkem jeho bezpečnost. I v rostoucím provozu stále platí stejná bezpečností pravidla, která v první řadě definují minimální možné rozestupy mezi dvěma letadly ve vzduchu.

V dnešní době je řízení a sledování provozu plně závislé na lidských řídících. Zde jsou vždy problémy spojené s lidským faktorem (přehlédnutí, zapomenutí). Proto také vznikají nástroje, které se snaží tyto chyby eliminovat. Nástroje se dělí podle přístupu k problému; Pouze provádějí kontrolu aktuálního stavu a informují o možnosti blížícího se konfliktu (Safety Nets), Přebírají část řízení a vydávají rozhodnutí (Safety Cases).

Již vzniklo několik postupů, softwaru i přístrojů, které se zabývají oběma přístupy.

Cílem práce je částečně zmapovat systémy podporující bezpečnost letového provozu. Dále pak ověřit možnost použití metody n-těles a to pro oba dva přístupy. Toho by mělo být dosaženo vhodnou volbou sil, které budou letadlům bránit v přiblížení a dále pak budou navigačními prvky (body, tratě) používané k řízení (směrování).
Pokyny:bude upresneno na konzultaci
Literatura:bude dodano pozdeji
Realizace:sw projekt
Vypsáno dne:21.02.2008