Seznam

Téma:Probability Safety Nets - ATC Safety Nets postavené na pravděpodobnosti budoucí trajektorie
Vedoucí:Ing. David Šišlák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:V řízení letového provozu je prvořadým požadavkem jeho bezpečnost. Safety Nets jsou bezpečnostní sítě, které mají v poslední chvíli upozornit řídícího, že v prostoru dochází k porušení některého z bezpečnostních pravidel (přiblížení letadla k letadlu nebo k zakázané oblasti, nedodržení letové trati, nízký průlet, nedodržení nařízené letové hladiny a další). Safety Nets se zabývají i pozemním provozem, kdy kontrolují, zda letadlo na ploše nevjíždí do prostoru kam nemá povolení a podobně.

Výpočet Safety Nets probíhá většinou na základě odhadu budoucích poloh (trajektorie) letadel, které se pak vzájemně porovnávají. V určování budoucí trajektorie na základě aktuální radarové informace je vždycky trochu nepředvídatelnosti. Výhodou je, že letadla většinou letí rovně a stejnou rychlostí, ale jsou řízeny lidmi, takže svojí rychlost nebo směr mohou kdykoliv nepředvídatelně změnit. Navíc výše popsaný postup naznačuje, že rozhodnutí výpočtu je diskrétní ANO/NE. Je tedy jasné, že výsledky mohou být často zavádějící. Buď se varování neoznámí (nebo je oznámeno pozdě) což je nepřípustné nebo bude hlášena falešná varování, což je neuspokojivé.

Cílem práce je stručně popsat aktuálně definovaná bezpečnostní pravidla a postupy jakými jsou kontrolována.
Dále navrhnout algoritmus pro kontrolu Safety Nets založený na nediskrétním přístupu. Nehledat pouze budoucí trajektorii, ale vytvořit pravděpodobnostní prostor nad všemi možnými budoucími trajektoriemi. Tyto prostory následně porovnávat ať už letadlo vs. letadlo, letadlo vs. zakázaná oblast nebo další. Výsledkem porovnání by měla být váha závažnosti sledované situace.
Dále vytvořit nástroj, který navrženou teorii implementuje a na kterém bude možno ukázat jak jsou vyhodnocovány jednotlivé situace reálného provozu (na skutečných radarových datech).
Pokyny:bude upresneno na konzultaci
Literatura:bude dodano pozdeji
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:21.02.2008