Seznam

Téma:Úloha pokrývání polygonů
Vedoucí:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou pokrývání a rozdělování polygonů. Implementuje vybrané metody nalezení rozdělení polygonů na konvexní polygony a porovnejte je z hlediska celkového počtu a velikosti dílčích polygonů. Porovnejte dílčí rozdělení z hlediska efektivity plánovacích algoritmů, které toto rozdělení využívají jako jednu ze základních datových struktur.
Vypsáno dne:02.10.2012