Seznam

Téma:Modul ICP lokalizace mobilního robotu pro systém Player
Vedoucí:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je realizace lokalizačního modulu pro systém Player. Základem tohoto modulu je implementovaný algoritmus lokalizace mobilního robotu vyvinutý v Gerstnerově Laboratoři, který je založen na metodě ICP. Tento algoritmus bude rozšířen o rozhraní, které umožní jeho integraci do systému ovladačů serveru Player.
Vypsáno dne:26.02.2008