Seznam

Téma:EEG koreláty odlišných referenčních rámců při vnímání prostoru
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je analyzovat EEG signály, která byly naměřeny během psychologického experimentu, týkajícího se orientace subjektu ve virtuálním tunelu. Cílem je nalézt odlišné EEG koreláty v závislosti na použité strategii orientace, která v dané úloze souvisí s egocentrickým či alocentrickým referenčním rámci. Právě rozdílné použití referenčních rámců by se mělo projevit na odlišném EEG signálu, který bude student analyzovat (nejlépe v Matlabu). Cílem je potvrzení výzkumů týkajících se této oblasti, popřípadě modifikace experimentu v závislosti na obdržených výsledcích. Výzkum je zasazen do oblasti vnímání a reprezentace prostoru.
Pokyny:Požadavky na studenta: schopnost zpracovat současné experimenty týkající se problematiky vnímání prostoru a syntetizovat jejich výsledky, schopnost provést analýzu EEG signálu a zpracovat výsledky, schopnost porovnat obdržené výsledky s teoretickými předpoklady.
Realizace:Matlab
Vypsáno dne:24.06.2008