Seznam

Téma:Návrh společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému
Vedoucí:Jan Bezdicek; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:V dnešní době dochází ke stále větší integraci podnikových informačních systému se systémy zajišťujícími vlastní řízení výrobních procesů. Tento trend je motivován potřebou sdílet data a informace mezi těmito dvěma doménami.
Cílem práce je proto navrhnout obecný popis služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému. Takovýto společný popis by měl umožnit zjednodušené vyhledávání a použití služeb v rámci patřičné domény (tedy v rámci řídícího systému či informačního systému), tak zejména mezi nimi. Diplomová práce by se měla zaměřit na již existující standardy pro popis služeb a jejich možné použití, nikoliv na návrh nového popisu.
Celý přístup by měl být demonstrován na určitém počtu služeb řídícího systému dostupných přes otevřenou průmyslovou síť (např. síť typu CIP) a na určitém typu služeb podnikového informačního systému (nejlépe služeb webových).
Práce by měla zhodnotit, zda je možné, a případě s jakými omezeními, takovéhoto obecného popisu dosáhnout. Pokud bude nalezeno více možných variant umožňujících společný popis služeb, tak by práce měla obsahovat i srovnání jednotlivých alternativ a jejich výhod a nevýhod. Nepovinné (dobrovolné) rozšíření diplomové práce by mohl tvořit návrh a implementace softwarového nástroje (programu), který by po zadání popisu služby řídícího systému či informačního systému v doporučeném jednotném formátu tuto službu zavolal a zobrazil výsledek.
Pokyny:1. Prostudovat literaturu zaměřenou na popis služeb informačních systémů(zaměřit se zejména na WSDL).
2. Prostudovat popis některého otevřeného standardu průmyslové komunikace (například CIP) používaného pro sdílení služeb automatizovaného systému řízení.
3. Vybrat vhodné řešení společného popisu služeb průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému. Pokud bude nalezeno více variant, tak provést srovnání.
4. Demonstrovat zvolený popis na několika vybraných službách průmyslového řídícího systému a podnikového informačního systému.
5. Zhodnotit navržené řešení z pohledu reálné použitelnosti.
6. Nepovinné – Vytvořit nástroj (program pro PC), který by po zadání popisu služby řídícího systému či informačního systému v doporučeném jednotném formátu tuto službu zavolal a zobrazil výsledek.
Vypsáno dne:04.07.2008