Seznam

Téma:Reprezentace barvy lidské kůže v barevném prostoru
Vedoucí:Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:Pro detekci lidí v obrazech a videosekvencích se často používá barva kůže. V barevném prostoru zabírá poměrně malý podprostor. Cílem práce je implementovat a prakticky ověřit návrhy z literatury. Programovat se bude v MATLABu s tím, že student využije také již hotové nástroje.
Pokyny:Přečtete si literaturu (poměrně jednoduché), metodu implementujete a vyzkoušíte. Výsledkem práce bude praktické doporučení, které řekne, pro jaké úlohy a za jakých podmínek je metoda použitelná. Pokud najdete jinou metodu nebo ji vylepšíte, bude to vítáno.
Literatura:Moritz Storring, Computer vision and human skin color, PhD dissertation, Aalborg University, Denmark, 2004
Realizace:Kód v MATLABu, experimenty
Vypsáno dne:02.09.2009