Seznam

Téma:Vliv emočního prožívání na EEG signál
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Jedná se sledování vlivu emočně nabitých obrazků na EEG signál. Při měření je použita standartizovaná sada podnětů (The International Affective Picture System). Cílem výzkumu je provést měření na české populaci a srovnat výsledky s mezinárodními normami.
Samotný experiment spočívá v měření EEG signnálu během prezentace obrázků a jeho následná analýza. Lze převzít metodologie měření použitou při předchozích výzkumech, popřípadě provést její modifikaci.
Realizace:Matlab
Vypsáno dne:27.08.2008