Seznam

Téma:Mobilní telefon jako dálkoměr-hloubkoměr-pravítko
Vedoucí:Zdeněk Míkovec; Garant: Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je (re)implementovat v mobilním telefonu aplikaci, která pomocí metod počítačového vidění umožní využití telefonu jako nástroje na měření velikostí a vzdáleností.
Pokyny:Cílem práce je (re)implementovat v mobilním telefonu aplikaci, která pomocí metod počítačového vidění umožní využití telefonu jako nástroje pro měření velikostí, vzdáleností, ploch a úhlů. (Neúplná) verze pro operační systém Windows Mobile již existuje. Výběr operačního systému po dohodě z vedoucím práce, preferuji Android a IPhone.

Úloha má dvě složky: vývoj uživatelského rozhraní a vývoj algoritmů počítačového vidění. Jelikož se jedná o poměrně náročný projekt, mohou jednotlivé DP/BP/PMT řešit jen některý podproblém.

Pokyny:
1. Seznamte s existujícím řešením na Windows Mobile vyvinutím pod vedením J. Matase,
2. Seznamte se řešeními, která jsou nabízena na App Store a na Google Store .
3. Kriticky jej zhodnoťte 1. a s přihlédnutím k 2. zvolte směry pro vylepšení.
4. Implementujte navržená vylepšení.
5. Vyhodnoťte vlastnosti programu: přesnost a rychlost, ale i snadnost použití a spokojenost uživatele.
Literatura:Literatura: Forsyth, Ponce: Computer Vision
Vypsáno dne:10.10.2010