Seznam

Téma:Elastická registrace obrazů za použití kritéria vzájemne informace ve vysoké dimenzi
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Seznamte se s úlohou registrace obrazů,
implementací registračních algoritmů v knihovně ITK (www.itk.org) a
metodami registrace obrazů a použitím podobnostních kritéria
založeného na vzájemné informace vyšších dimenzí [1]. Implementujte
modul do knihovny ITK, který umožní použití těchto kritérií pro
velkou část registračních algoritmů implementovaných v ITK.

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace připravená a poskytnutá k začlenění do knihovny ITK,
popis metody v textové podobě. Součástí práce by dále mělo být
experimentální ověření výsledků metody a porovnání se standardními
kritérii podobnosti. V případě úspěšné realizace možnost publikace
na některé mezinárodní konferenci, eventuelně i v odborném časopise.
Možnost pokračování ve formě doktorského studia.
Literatura:1. Jan Kybic. High-dimensional mutual information estimation for image registration. In ICIP'04: Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Image Processing,
Vypsáno dne:13.05.2019