Seznam

Téma:Chytré prohledávání videoobsahu - Smart Videobrowsing and Search
Vedoucí:Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Adaptivní lineární prediktory umožňují sledovaní objektu zájmu i při změně vzhledu. Vstupem je několik ukázek toho, jak by mohl objekt případně vypadat. Hlavní inteligence je skryta v procesu off-line učení vlastní sledovánní je pak extrémně efektivní. Existuje také prototyp automatické inicializace sledovače. Pro rutinní nasazení algoritmu je potřeba zrobustnit automatickou re-inicializaci a zefektivnit I/O operace přístupu k videosekvencím. Výstupem bude program, který automaticky indexuje, tj. přiřazuje popisky k jednotlivým video sekvencím.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Pokyny:Seznamte se existujícími algoritmy a implementacemi [1,2]. Navrhněte vhodný algoritmus (re-)inicializace sledovače. Vytvořte efektivní rozhraní pro práci se velkým objemem dat, mnoha obrazy a video sekvencemi. Podle individuálních preferencí studenta lze klást důraz na různé aspekty celého zamýšleného SW řešení. Výsledek ověřte na reálných datech.
Literatura:[1] K. Zimmermann, J. Matas, and T. Svoboda. Tracking by an Optimal Sequence of Linear Predictors. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2008
[2] K. Zimmermann, T. Svoboda, J. Matas. Simultaneous learning of motion and appearance, ECCV 2008 Workshop on Machine Learning for Vision-based Motion Analysis
Realizace:Software, algoritmus pro inicializaci
Vypsáno dne:12.12.2009