Seznam

Téma:Domain Specific Languages
Vedoucí:Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Prostudujte problematiku DSL (Domain Specific Languages) a současná existující řešení. Navrhněte způsob, jak používat DSL v součinnosti s obecnými programovacími jazyky, jako Java nebo C#. V prostředí dle vaší volby implementujte několik DSL (např. jazyk na generování textových řetězců, jazyk na popis struktury GUI atd.). Systém navrhněte modulární, aby bylo možné snadno implementovat podporu pro další DSL.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:06.10.2008