Seznam

Téma:Univerzální editor stromových struktur
Vedoucí:Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Mnoho typů dokumentů je možné reprezentovat hierarchickou (stromovou) strukturou, složenou z předdefinovaných uzlů. Příkladem jsou dokumenty založené na XML (XHTML, SVG, X3D), ale třeba také zápisy algoritmů ve vyšších programovacích jazycích (Java, C#). Cílem této práce bude naimplementovat jednoduchý editor hierarchických struktur, který umožní vytvářet a editovat dokumenty z vámi zvolené domény. Příkladem takové domény mohou být třeba konfigurační soubory pro různé aplikace; výsledkem by byl univerzální editor konfiguračních souborů.
Implementujte v Javě nebo C#. Systém navrhněte modulární, aby bylo možno snadno přidávat podporu pro nové typy uzlů.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:23.09.2009