Seznam

Téma:MiniSmalltalk
Vedoucí:Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte jednoduchý virtuální stroj (běhové prostředí), které bude podporovat podmnožinu programovacího jazyka Smalltalk. Prostudujte problematiku jazyka Smalltalk, existující platformy a virtuální stroj naimplementujte v jazyce Java nebo C#. Zaměřte se na problematiku propojení a komunikace jazyka MiniSmalltalk a implementujícího prostředí.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:06.10.2008