Seznam

Téma:Detekce makro T-wave alternans (macro-TWA)
Vedoucí:Ing. Václav Chudáček Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Oponent:Ing. Martin Hanuliak
Popis:Detekce makroskopické alternace T-vlny (macro-TWA), kdy se tvar a amplituda vlny mění podle schématu ABAB, je používána jako neinvazivní test k nalezení pacientů se zvýšeným rizikem náhle srdeční smrti.
V rámci spolupráce školy s vývojovým oddělením BTL (http://www.btlnet.com/) budou studenti pracovat na vývoji modulu pro detekci a diagnostiku macro-TWA z holterovských záznamů.
Pokyny: Seznamte se s nejšastěji používanými metodami pro detekci macro-TWA
 Navrhněte metodu pro použití se záznamy z EKG holteru
 Realizujte SW modul pro detekci a diagnostiku macro-TWA
 Funkčnost modulu otestujte na testovací databázi
Literatura:Dodá vedoucí práce
Realizace:Kód v Matlabu, C# nebo C++
Vypsáno dne:16.09.2010