Seznam

Téma:Grafika v Matlab -Simulinku
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:2D a 3D zobrazení je z hlediska výukového velmi názornou pomůckou. Simulace prováděné na modelech z "Katalogu modelů" nabydou 2D a 3D zobrazeními zcela jiné dimenze pro porozumění simulovaných dějů.
Pokyny:1. Výsledky simulací na modelech z "Katalogu modelů" doplňte o zobrazení ve 2D a 3D.
2. Diskutujte různé varianty zobrazení
3. Vytvořená dema zařaďte do systému "Katalogu modelů".
Vypsáno dne:05.09.2011