Seznam

Téma:Grafická vizualizace medicínských dat
Vedoucí:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Cílem této práce je navrhnout a implementovat rozšíření internetové aplikace HLA Explorer o nové moduly, které umožní nové pohledy a analýzy imunogenetických dat jednotlivých populací.
Pokyny:1. Nastudujte existující principy a postupy vyhledávání dárců krvetvorných buněk [1] a projekt HLA Explorer [2].
2. Navrhněte a implementujte rozšíření internetové aplikace umožňující grafické zobrazení uživatelem specifikovaných vztahů v HLA systému ve vybraných populacích. Uvažujte jak 2D, tak 3D grafy.
3. Implementované řešení zdokumentujte.
Literatura:[1] D. Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně, diplomová práce, FEL ČVUT, 2007. [2] J. Brož: HLA Explorer, diplomová práce, FEL ČVUT, 2008.
Vypsáno dne:09.02.2009