Seznam

Téma:Informační systém pro HLA laboratoř
Vedoucí:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:HLA laboratoř (Human Leukocyte Antigens - český překlad: antigeny tkanové slučitelnosti) provádí HLA typizaci pro orgánové transplantace a pro potřebu registru dárců krvetvorných buněk. HLA systém hraje klíčovou roli v imunitní reakci organismu a má velký vliv na to, zda se transplantovaný orgán přihojí či nikoli.
Pokyny:1. Nastudujte problematiku HLA systému.
2. Nastudujte problematiku laboratorních informačních systémů.
3. Navrhněte a popište informační systém pro HLA laboratoř.
4. Navržené řešení alespoň částečně implementujte.
Vypsáno dne:09.02.2009