Seznam

Téma:Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk
Vedoucí:Mgr. Ing. David Steiner Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Český registr dárců krvetvorných buněk eviduje potenciální dárce krvetvorných buněk (kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev) a vyhledává HLA shodné dárce pro české i zahraniční pacienty. Cílem této práce je analýza databáze Českého registru dárců krvetvorných buněk, prognóza dalšího vývoje a návrh doporučení, která by tato instituce měla aplikovat, aby zefektivnila svoji činnost.
Pokyny:1. Nastudujte existující principy a postupy určování HLA genetické shody dvou jedinců (viz [1]).
2. Nastudujte problematiku registrů dárců krvetvorných buněk, cíle jejich činnosti (viz [2]).
3. Navrhněte metody určování efektivity činnosti registru, analýzy úspěšnosti nalezení dárce pro pacienta a jejich trendů v čase.
4. Tyto metody aplikujte na databázi Českého registru dárců krvetvorných buněk.
Literatura:[1] D. Steiner: Hledání nepříbuzenských dárců kostní dřeně, diplomová práce, FEL ČVUT, 2007. [2] BMDW, www.bmdw.org
Vypsáno dne:09.02.2009