Seznam

Téma:Nelineární a neinteraktivní přístup ke snímkům ve videu
Vedoucí:Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis: Cílem práce je naprorgamovat rozhraní, které by umožnilo aplikacím přistup k libovolnému snímku ve videou. Indexem může být číslo snímku či časový údaj relativní k začátku či konci videa. Interaktivní střihové nástroje toto umožňují. Rozhraní by umožnilo takovýto přitup pro aplikace běžící například v Matlabu. Práce by přispěla k projektu na vyhledávání objektů či osob ve videu.

Zájemci mohou přímo kontaktovat
vedoucího práce a domluvit si nezávaznou schůzku.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:12.12.2009