Seznam

Téma:3D uživatelské rozhraní
Vedoucí:Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte uživatelské rozhraní (buď obecné, formou sady komponent GUI, nebo zaměřené na konkrétní doménu, např. navigaci v systému souborů, zadávání textu...) plně využívající 3D grafiku. Implementujte v jazyce Java nebo C# (.NET, Mono).
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:23.09.2009