Seznam

Téma:Programovatelný částicový systém
Vedoucí:Ing. Miroslav Uller
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Navrhněte a implementujte jednoduchý částicový systém pro simulaci jevů/efektů typu ohně, výbuchů, mraků atd. Systém navrhněte tak, aby byl dostatečně obecný a aby bylo možné jednoduše definovat nové typy částic a efektů. Implementujte v Javě nebo C# (Mono, .NET).
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:23.09.2009