Seznam

Téma:Minimalizace interindividuální variability v EEG signálu
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Václav Gerla
Popis:Cílem práce je vytvoření kompenzačních algoritmů, které umožní porovnávat výsledky EEG měření různých osob a eliminovat idividuální odlišnosti signálů, pro lepší statistické porovnání skupiny. V první fázi se jedná o přehled současným metod minimalizace rozdílu, vedoucí k nalezení vhodného řešení. V druhé fázi bude navržené řešení implementováno a otestováno na stávajících datech.
Realizace:Matlab
Vypsáno dne:29.09.2009