Seznam

Téma:Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy
Vedoucí:Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Jan Faigl
Popis: Cílem práce je upravit a implementovat na reálný robot existující metodu navigace využívající saturované generalizované voroného diagramy a dále provést experimenty, které ověří robustnost metody a její použitelnost v reálném prostředí. Výstupem bude modul pro systém Player/Stage.
Pokyny:1. seznamte se s pojmem voroného diagram
2. seznamte se s rozšířením Saturovaný Generalizovaný Voroného Diagram
3. v robotickém prostředí Player/Stage implementujte navigaci robotu využívající SGVD
4. ověřte chování v simulátoru a na reálném robotu
Literatura:Complete Topological Mapping with Sparse Sensing, W.H. Huang and K. R. Beevers
Realizace:SW projekt a experiment
Vypsáno dne:14.10.2009