Seznam

Téma:POMDP plánování akcí mobilního robotu
Vedoucí:Ing. Karel Košnar Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Cílem práce je seznámit se s částečně pozorovatelnými markovovskými rozhodovacími procesy (POMDP) a implementovat plánovač pro mobilní robot, který využívá tyto procesy. Plánovač musí nalézt takovou optimální strategii, která dokáže robot navigovat v měnícím se prostředí. Součástí práce je provedení experimentů a vyhodnocení použité metody v provnání s deterministickým plánovačem (např A-star).
Předpoklady: znalost programování v C nebo v Java, pasivní znalost angličtiny.
Pokyny:1. Seznamte se s částečně pozorovatelnými markovovskými rozhodovacími procesy
2. Naimplementujte plánovací algoritmus využívající POMPD
3. Naimplementujte modul v robotickém prostředí Player/Stage který bude řídit robot podle naplánované strategie
4. Experimentálně ověřte
Literatura:Dodá vedoucí práce
Realizace:SW projekt a experiment
Vypsáno dne:14.10.2009