Seznam

Téma:Metoda promítnutí pozici cíle na libovolnou pozici v kruhové aréně
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Mgr.Kamil Vlček,Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR - odd. neurofyziologie paměti, Vídeňská 1083, Praha 4 (e:mail: kamil@biomed.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Novák (e:mail: novakpe@labe.felk.cvut.cz)

Úkolem práce bude navrhnout metodu promítání kruhového obrazce na podlahu kruhové arény. Pozici kruhového obrazce, který se používá pro označení polohy cíle v testech prostorové navigace, a jeho spínání bude možné ovládat pomocí počítače. Obrazec má být možné promítnou na libovolnou pozici v aréně, určenou souřadnicemi [x,y] v cm od středu arény. Přesun cíle z jedné pozice na druhou má trvat maximálně 5 vteřin. Průměr arény je 278 cm, výška arény je v jejím středu 276 cm a na jejím okraji asi 200 cm.
Vypsáno dne:16.10.2009