Seznam

Téma:Metoda promítnutí variabilních orientačních značek
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Zadání je externí, zadavatel: Mgr.Kamil Vlček,Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR - odd. neurofyziologie paměti, Vídeňská 1083, Praha 4 (e:mail: kamil@biomed.cas.cz).

Garantem za katedru kybernetiky je: Ing.Petr Novák (e:mail: novakpe@labe.felk.cvut.cz)

Úkolem práce bude navržení a srovnání několika metod zobrazení variabilních orientačních značek na stěně kruhové arény. Orientační značky by měly být konfigurovatelné a promítané na vnitřní stěnu arény. Stěna je složena z vnějšku z těžké neprůhledné látky a z vnitřku ve výšce asi 100 až 200 cm z lehké bílé látky. Sestavu orientačních značek by mělo být možné otáčet nastavitelnou rychlostí okolo svislé osy arény a to i při jejím současném zobrazení. Průměr arény je 278 cm, výška arény je v jejím středu 276 cm a na jejím okraji asi 200 cm.
Vypsáno dne:16.10.2009