Seznam

Téma:Interaktivní systém pro presentaci modelů
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Projekt v týmu,
Oponent:Ing JIndřich Fuka
Popis:V současné době je ve cvičeních předmětu Simulace a modelování testostován interaktivní systém pro presentaci modelů, které tvoří hierarchicky strukturovaný katalog. Systém pracuje v programovém prostředí Matlab - Simulink na principu simulinkových schémat modelů. Systém umožňuje nastavování změny parametrů modelů a zobrazení demo verzí. Systém interaktivně komunikuje s bohatou dokumentací o samotném systému a jeho rozšiřování i simulovaných modelech.
Pokyny:1. Seznamte se detailně se stávajícím stavem interaktivního systému pro presentaci modelů
2. Rozšiřte stávající katalog o řadu dalších modelů s interaktivním režimem v systému.
3. Věnujte pozornost modelům využívajícíh fuzzy, neuro a real-timeove toolboxy s možností měření na reálných objektech
4. Provedené změny a doplnění uveďte v rozšířené a podrobné počítačové dokumentaci v češtině i angličtině.
Literatura:Stávající systém je ke stažení na: http://nit.felk.cvut.cz/authsoftware/katalog-model%C5%AF-pro-matlab
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:05.09.2011