Seznam

Téma:Analýza dat genové exprese u nemocných s polycytemií vera
Vedoucí:
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Oponent:Filip Železný
Popis:

==============
= NEAKTIVNI TEMA =
==============
(vypsano 2010)


Polycytemie vera (PV) je zhoubné krevní onemocnění. Nemocní mají příliš červených krvinek a zvýšenou hustotu krve, od které se odvíjí i dušnost, bolest u srdce, vysoký krevní tlak, často zvýšená srážlivost krve. Nemoc je chronická a v podstatě neléčitelná. Potíže lze zmírňovat pomocí inhibitorů kináz nebo upouštění žilou. Genetická podstata nemoci není známá. Cílem tohoto projektu je identifikovat kandidátské geny, které jsou odlišně exprimované ve skupině osob s diagnostikovanou PV a kontrolní skupinou zdravých jedinců. Při řešení se budou používat metody strojového učení a statistické testy. Každý vzorek je měřen opakovaně v průběhu kultivace ve zkumavce, dalším oborem, se kterým se lze při řešení seznámit, je analýza časových řad. K řešení lze využít či modifikovat stávající systém XGENE.ORG vyvinutý na katedře kybernetiky.

Pokyny:1. Seznamte se s daty genové exprese, způsobem jejich měřením a možnostni analýzy.
2. Seznamte se s konkrétním PV problémem popsaným v zadání.
3. Data připravte ve zjednodušené formě pro použití systému XGENE.ORG.
4. Statisticky analyzujte data genové exprese, vyhledejte diferenciálně exprimované geny.
5. Proveďte analýzu na úrovni vyšších funkčních jednotek -- metabolické dráhy, termíny genové ontologie, moduly, fluxy.
6. Navrhněte modifkaci systému XGENE.ORG pro přímé využití i pro časová data. Připravte R moduly.
7. Výsledky zpracujte do závěrečné zpravy.
Literatura:Baxevanis, Ouellette: Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins. 3rd Edition, Wiley, 2005. Dubitzky, Granzow, Berrar: Fundamentals of Data Mining in Genomics and Proteomics. Springer, 2007.
Realizace:kód v Pythonu, resp. R, zpráva o řešení
Vypsáno dne:01.02.2010
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce