Seznam

Téma:Distribuce 3D fyzikálního simulatoru JBullet
Vedoucí:Peter Novak
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)


V rámci tohoto týmového projektu bude úkolem studentů rozšířit existující open-source fyzikální simulátor JBullet (http://jbullet.advel.cz/), který je používán v systému pro validaci AI v komplexních scénářích pro týmovou spolupráci pozemních a vydušných jednotek (projekty AgentScout). Rozšíření bude spočívat v tom, že bude možné daný fyzikální simulátor spustit paralelně na více počítačích (gridu). To umožní lepší škálovatelnost celého systému z pohledu velikosti simulovaného prostoru a počtu simulovaných entit.

Simulátor JBullet je implementován v jazyce Java a proto se u studentů předpokládá schopnost programovat v jazyce JAVA. Mateřský projekt Bullet (http://bulletphysics.org/wordpress/) je implementovatn v jazyce C++ a proto by bylo vhodné, kdyby alespon jeden člen týmu měl zkušenosti s tímto jazykem.
Pokyny:Dílčí úkoly projektu jsou:
1) Prostudovat důkladně potřebné technologie (Java, JBullet, Bullet)
2) Navrhnout vhodnou architekturu pro distribuci systému
3) Navrhnout API systému
- komunikační vrstva
- simulační vrstva
4) Návrh a implementace testů
5) Vlastní implementace distribuovaného systému
6) Vytvoření experimentálních scénářů pro validaci algoritmů
7) Vytvoření testů škálovatelnosti a provedení experimentů
8) Vytvoření dokumentace API a programátorské příručky
Literatura:Je treba nastudovat Java SDK, JBullet
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:12.02.2010
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce