Seznam

Téma:Informační systém pro multizdrojové financování
Vedoucí:Doc. Ing. Zdeněk Kouba CSc.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Oponent:Ing. Petr Křemen
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2010)

Cílem projektu je navrhnout a implementovat informační systém, který umožní kalkulaci mezd pracovníků, pracujích na více projektech současně tak, aby rozpočty jednotlivých projektů byly zatěžovány pracovníkovými mzdovými náklady dle jeho procentuálního přiřazení na daný projekt. Preferovaná architektura je tenký klient + aplikační server (Glassfish). Uživatelé mají přiřazeny různé role (vedoucí projektu, vedoucí oddělení, vedoucí ústavu), zajišťující přístup k údajům právě všech jemu podřízených pracovníků. Citlivá data (výše mzdy) jsou v databázi uložena v enkryptované podobě. Systém poskytuje řadu služeb jako změnu přiřazení pracovníka na projekty, změnu tarifní složky mzdy nebo osobního ohodnocení pracovníka, udělení mimořádné odměny, kalkulaci mzdy, různé přehledy.
Pokyny:1) Systém navrhněte.
2) Systém implementujte.
3) Vytvořte uživatelskou příručku (ideálně v html), jež bude současně k dispozici jako kontextový help.
4) Vytvořte programátorskou dokumentaci (ideálně javadoc).
5) Vytvořte stručnou příručku pro configuration management.
6) Navrhněte testy (včetně sady testovacích dat) pro opakovatelnou verifikaci vyvinutého systému.
Literatura:Poskytne vedoucí.
Realizace:SW projekt ideálně Enterprise Java, aplikační server Glassfish, databáze PostgreSQL
Vypsáno dne:12.02.2010
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:Daniel Večerka
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce