Seznam

Téma:Výměna elektronických zdravotních záznamů (EHCR)
Vedoucí:Lenka Lhotská; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Oponent:Ing. Michal Huptych, PhD
Popis:Cílem projektu je navrhnout a implementovat prototyp, který umožní zasílat elektronické zdravotní záznamy pacientů vybraným odborným pracovištím zdravotnických zařízení (nemocnicím) mezi sebou podle standardu HL7 (Health Level Seven). Systém umožní výběr pacienta, přenos dat z (nemocniční) databáze, jeho zaslání a naopak zápis dat přijatých. Bude podporován systém uživatelů (lékařů), kteří mají přístup jen k datům pacientů, které léčí.
Pokyny:1) Nastudujte principy komunikace podle standardu HL7
2) Seznamte se s dostupnými podpůrnými SW nástroji pro návrh dle standardu HL7
3) Navrhněte architekturu systému včetně datových prvků a struktury zasílaných zpráv pro vybraný zdravotnický proces (např. laboratorní data)
4) Systém implementujte
5) V závěrečné zprávě popište principy návrhu systému podle standardu a podpůrné softwarové nástroje, které jsou k dispozici
Literatura:Poskytne vedoucí
Realizace:SW prototyp, závěrečná zpráva
Vypsáno dne:01.02.2017
Max. počet studentů:0
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce