Seznam

Téma:Distribuovaný výpočet SOM map
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:Martin Macaš
Popis:Cílem práce je zryclit činnost stávajícího Matlab SOM toolboxu pomocí paralelního zpracování na více strojích. Práce sestává z analýzy stávajícího toolboxu a následného přeprogramování podle zásad pořebných pro užití Parallel processing toolboxu. Výsledkem práce je funkční verze toolboxu, který dokáže provádět výpočtu na více strojích.
Realizace:Matlab
Vypsáno dne:17.05.2010