Seznam

Téma:Modelování reprezentace prostorových vztahů
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2011)


Cílem práce je tvorba modelu, který je schopný reprezentovat objekty v prostoru pomocí různých souřadných systému a vytvářet popisy prostorových scén z hlediska těchto systémů (referenčních rámců).
Pokyny:Student se seznámí s problematikou vnímání a reprezentace prostoru. Na základě zvolené teorie realizuje model, který simuluje lidské schopnosti reprezentovat prostor z různých perspektiv a vytvářet popisy prostorových vztahů z hlediska jednotlivých objektů ve scéně, z hlediska pozorovatele či fixního souřadného systému)
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:01.02.2011
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce