Seznam

Téma:Vztahy mezi tepem a systolickým a diastolickým krevním tlakem
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Oponent:doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Popis:Kardiovaskularní systém člověka můžeme charakterizovat trojicí veličin tvořenou tepovou frekvencí, diastolickým a systolickým krevním tlakem. Trojice časově proměnných parametrů je funkcí celé řady vlivů a vazeb mezi nimi.
Pokyny:1.Formulujte zatěové testy pro navození jak psychického, tak fyzického stresu.
2.Popište vazby a časové změny parametrů při změnách zátěže z klid, zátěž, klid.
3.Výsledky zpracujte v programovém prostředí Matlab-Simulinku.
Realizace:experimentálně počítačové - kod v matlabu
Vypsáno dne:05.09.2011