Seznam

Téma:Mobilní aplikace pro inteligentní podporu mobility na platformě Android
Vedoucí:Ing. Michal Jakob Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Analyzujte, navrhněte, implementuje a otestuje aplikaci pro inteligentní podporu efektivního pohybu s využitím všech dostupných způsobů dopravy (pěší, cyklistická, hromadná, individuální automobilová doprava atd.) a případné koordinace/spolupráce s ostatními cestujícími. Přesná specifikace bude upřesněna po diskuzi se studentem i na základně jeho podnětů.

Příklady možných témat:

- multi-modální navigační systémy optimalizované pro mobilní použití a propojené s uživatelovými osobními daty (kontakty, kalendář, úkoly apod.)
- asistenční navigační pomůcky pro osoby s tělesným postižením (např. nevidomí)
- modelování typických tras uživatele a využití tohoto modelu pro prediktivní navigaci
- podpora skupinové dopravy s napojením na komunitní sítě (Facebook apod.)
- real-time systém pro sdílení aut
- sledování dochvilnosti a zaplněnosti veřejné dopravy
- ...

Práce navazuje úspěšné aktivity na telefonech Android a sociálním webu. Student tak bude mít možnost těžit z existujících znalostí a získat cenné dovednosti a zkušenosti v této velmi perspektivní oblasti
Pokyny:Součástí práce bude kromě seznámení s vývojem na platformě Android a specifických technik umělé inteligence i analýza existujících aplikací zabývajících se touto oblastí. Výstupem by měla být funkční aplikace zveřejněná přes Android Market. Podrobnější pokyny budou stanoveny podle typu práce a po diskuzi se studentem.
Literatura:Dodá vedoucí -- bude obsahovat vyvážený mix softwarových, aplikačních a teoretických, technických materiálů.
Realizace:SW aplikace, zpráva
Vypsáno dne:10.09.2010